Sortiment LÜDECKE


Vzduchové rýchlospojky LÜDECKE
Plastikárske rýchlospojky ESHM DN6 LÜDECKE
Bajonetové spojky SKG LÜDECKE
Hadicové svorky LÜDECKE
Masívné svorky z liatiny
Plastikárske rýchlospojky ESH DN9 LÜDECKE
Plastikárske rýchlospojky ESHG DN13 LÜDECKE
Micro rýchlospojky ESMC DN2.7 LÜDECKE
Vsuvky s kužeľom LÜDECKE
Vsuvky z ocele, systém pre stlačený vzduch a vodu
Rozdvojky a roztrojky pre rýchlospojky LÜDECKE
Vzduchové kolienko MF LÜDECKE
Vzduchové kolienko MM LÜDECKE
2 x vonkajší závit
Vzduchové kolienko MM LÜDECKE
2 x vnútorný závit
Vzduchový rozdelovač Y LÜDECKE
2 x vnútorný závit, 1 x vonkajší závit
Vzduchový rozdelovač Y LÜDECKE
3 x vnútorný závit
Vzduchový rozdelovač T LÜDECKE
3 x vonkajší závit
Vzduchový rozdelovač T LÜDECKE
3 x vnútorný závit
Vzduchový rozdelovač T LÜDECKE
2 x vnútorný závit, 1 x vonkajší závit
Vzduchová vsuvka LÜDECKE
Vzduchová vsuvka LÜDECKE
Kužeľový závit
Vzduchová vsuvka redukovaná LÜDECKE
Vzduchová vsuvka redukovaná LÜDECKE
Kužeľové závity
Vzduchový nátrubok - mufňa LÜDECKE
Vzduchový nátrubok redukovaný - mufňa LÜDECKE
Vzduchová redukcia LÜDECKE
Prípojka s vonkajším závitom LÜDECKE
Prípojka s vnútorným závitom LÜDECKE
Viečko s vnútorným závitom LÜDECKE
Zátka s vonkajším závitom LÜDECKE

Hadice Servis s.r.o. ,Vrbové tel.:  0905656555, Pezinok 0905390918. ©

T Í M    H A D I C E    S E R V I S